مصر سرزمین افسانه ها و اسطوره ها است. یادم می آید یك ایران شناس مصری می گفت هیچ وقت راضی به بهبود رابطه میان دو كشور و تبادل ملت های ایران و مصر نیست چراكه در آن صورت این اسطوره ها و تصورهای تمدنی و فرهنگی كه مردمان دو كشور برای هم بافته اند فرو می پاشد.

تحولات اخیر مصر نیز با همان افسانه ها آمیخته شده اند. بنظرم ۴ افسانه درخصوص تحولات اخیر مصر در بین ما وجود دارد:

١- اولین افسانه آن است كه برقراری حكومت جدید در مصر توسط اسلام گراها الزما بنفع ما است. این یك اصل است كه جنبش های اسلامی سنی با انقلاب اسلامی كه شیعی هستند میانه خوبی ندارد و بهمین خاطر حتی در خفقان ترین مقاطع فعالیت های این جنبش ها، آنها افتراق و جدائی خود از ما را پنهان نمی كردند.

٢- دومین افسانه آن است كه مردم مصر به تنهائی و بدون در نظر گرفتن دیگر منابع قدرت قادر به تعیین سرنوشت خود هستند:
در دنیای عرب این ارتشها هستند كه نقش اول را دارند. در مصر سه حاكم قبلی یعنی جمال عبدالناصر، سادات و مبارك همه ارتشی و تحت حمایت ارتش بودند. هر حركت موفقی در جهت تغییر نیازمند جلب نظر نیروهای نظامی است. اگر در هر حركتی ارتش همكاری نكند نمی توان به تغییر خوش بین بود. حتی در تونس نیز این فرمانده ارتش بود كه بن علی را وادار به خروج كرد نه مردم!

٣- سومین افسانه آن است كه تغییر حكومت در دنیای عرب بدون نظر آمریكا و اسرائیل شدنی است: خوش بینی مفرط به تحولات درمصر بدون احتساب منافع آمریكا و اسرائیل ما را در دام خوش خیالی خواهد انداخت. مضافا اینكه اندیشه تغییر حكومت در تظاهراتی كه حداكثر ١۵٠ هزار نفر در آن حضور دارند بدون كسب منافع این كشورها اندیشه ناپخته است.

۴- اما مهمترین افسانه در ذهن ما ایرانی ها آن است كه حكومت جدید در مصر الزاما به قراردادهای حكومت قبلی درخصوص اسرائیل و آمریكا به مخالفت خواهد پرداخت. این افسانه ناشی از شبیه سازی ذهنی و خیالی ما نسبت به تحولات فعلی مصر با تحولات انقلاب اسلامی است.  درحالیكه بر اساس حقوق بین الملل هر حكومتی جانشین حكومت قبلی خود است و نمی تواند از تعهدات حكومت پیشین سرباز زند. بهمین خاطر ادعای صدام مبنی بر عدم قبول تعهدات دولت قبلی عراق درخصوص قرارداد ١٩٧۵ الجزایر فاقد وجاهت بود. حكومت جدید در مصر نیز نمی تواند بگوید كمپ دیوید و تعهدات اتحاد با آمریكا و.. غیرقابل اجرا هستند كه خیالی است باطل.

خوش بین باشیم ولی در دام خوش خیالی مفرط نیفتیم.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 بهمن 1389    | توسط: وصال    |    | نظرات()